I
N
T
E
R
F
E
R
E
N
S
I
Y
A
Interferensiya

     Müxtəlif mənbələrdən yayılan dalgalarının fəzanın verilmiş nöqtəsində yaratdıqları rəqslər toplanaraq bir birini gücləndirib və ya zəiflətməsi hadisəsi interferensiya adlanır.
    Səs və radio dalgalarından fərqli olaraq Işıq dalgalarının interferensiya yaratması üçün mənbələr koherent olmalıdır.
  Interferensiyanın maksimum şərti: gələn dalgaların yollar fərqi dalga uzunlugunun tam misillərinə bərabər olmalıdır.
  Interferensiyanın minimum şərti: gələn dalgaların yollar fərqi dalga uzunlugunun tam yarım misillərinə bərabər olmalıdır.

Interferensiya yaratmaq üçün yarıqlar arasındakı
məsafəni
seçmək imkanına maliksiniz!


Işıq dalgalarının interferensiyası

Su səthində yaranan dalgaların interferensiyası

Web dizayn-Bəşirov M.M. 20.07.2005.
e-mail : mbashirov@mail.ru

FIZIKA SIZIN ÜÇÜN

 

Hosted by uCoz